Zmluva o SDS

Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú uzatvorila fyzická osoba s DSS a na základe ktorej sa stala sporiteľom.

Zákon o SDS

Späť na slovník pojmov