Zákon o SDS

Skratka pre zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je upravené starobné dôchodkové sporenie (2. pilier).

| Zmluva o SDS

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby