Výstup z druhého piliera

Sporiteľ z druhého piliera vystúpi tak, že Sociálnej poisťovni sám doručí písomné Oznámenie sporiteľa, ktorého obsahom je prejav vôle, že už viac nechce byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby