Starobný dôchodok

Starobný dôchodok sa vypláca sporiteľovi ak dovŕšil dôchodkový vek a zároveň získal najmenej 10 rokov starobného dôchodkového sporenia a to vo forme:

  • • doživotného dôchodku,
  • • programového výberu s doživotným dôchodkom.

| Sporiteľ

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby