Sporiteľ

Sporiteľ je fyzická osoba, ktorá má zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou zapísanú do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ podľa tohto zákona je aj poberateľ starobného dôchodku, alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku.

Starobný dôchodok

Späť na slovník pojmov