Rezervný fond solidarity

Rezervný fond solidarity je určený okrem iného na úhradu škody, ktorú by spôsobila DSS, alebo jej depozitár na majetku v dôchodkových fondoch. Vytvára ho Sociálna poisťovňa a ide o významný prvok ochrany sporiteľov v starobnom dôchodkovom sporení.

Referenčná hodnota

Späť na slovník pojmov