Prvý pilier

1. pilier tzv. priebežný dôchodkový systém, ktorý reprezentuje Sociálna poisťovňa. Ide o povinný systém, do ktorého musia osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť, ako aj ich zamestnávatelia, platiť odvody. Sociálna poisťovňa vyzbierané peniaze hneď používa na výplatu dôchodkov pre súčasných dôchodcov. Keď aktívny občan odíde do starobného dôchodku, Sociálna poisťovňa mu pravidelne vypláca starobný dôchodok.

| Poberateľ dôchodku | Predčasný starobný dôchodok | Programový výber s doživotným dôchodkom

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby