Programový výber s doživotným dôchodkom

Je forma vyplácania starobného, alebo predčasného starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, pričom DSS vypláca dôchodok ako disponibilný prebytok počas obdobia programového výberu a príslušná poisťovňa vypláca doživotný dôchodok.

Prvý pilier | Poberateľ dôchodku | Predčasný starobný dôchodok

Späť na slovník pojmov