Predčasný starobný dôchodok

Dôchodok, na ktorý vznikne nárok sporiteľovi, ak mu bol priznaný zo Sociálnej poisťovne. Zároveň musel byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dôchodku mu chýbajú najviac 2 roky a suma predčasného starobného dôchodku z 1. piliera dosiahla viac ako 0,6 násobok životného minima. Zároveň ale v DSS má úspory v sume najmenej 0,6 násobku životného minima potrebnej na vyplácanie doživotného dôchodku.

Prvý pilier | Poberateľ dôchodku | Programový výber s doživotným dôchodkom

Späť na slovník pojmov