Poberateľ dôchodku

Poberateľ dôchodku je fyzická osoba, ktorej sa vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok podľa zákona.

Prvý pilier | Predčasný starobný dôchodok | Programový výber s doživotným dôchodkom

Späť na slovník pojmov