Osobný dôchodkový účet

Osobný dôchodkový účet je podobný ako účet v banke. Počas sporenia v druhom pilieri postupne pribúdajú peniaze, ktoré sú a budú investované prostredníctvom vybranej DSSky. Takto investované peniaze sú na tomto účte evidované vo forme dôchodkových jednotiek a predstavujú majetok na dôchodkovom účte. Rozdiel však je v tom, že tieto peniaze sú určené na dôchodok a preto ich počas aktívneho života nie je možné vybrať. Peniaze na dôchodkovom účte sú majetkom sporiteľa a sú oddelené od peňazí dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Obdobie starobného dôchodkového sporenia | Obdobie dôchodkového poistenia

Späť na slovník pojmov