Obdobie starobného dôchodkového sporenia

Obdobie starobného dôchodkového sporenia je obdobie, počas ktorého bol sporiteľ zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

| Osobný dôchodkový účet | Obdobie dôchodkového poistenia

Späť na slovník pojmov