Informačný prospekt

Informačný dokument obsahujúci informácie pre sporiteľov o možnostiach a rizikách investovania v oblasti starobného dôchodkového sporenia, obsahuje aj vysvetlenie rizikového profilu dôchodkového fondu.

Späť na slovník pojmov