Evidenčný list dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia je tlačivo, ktoré slúži na zber údajov o odvádzaní dôchodkového poistenia za konkrétneho zamestnanca.

Späť na slovník pojmov