Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje individuálne zabezpečenie sa pred finančnou neistotou. Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľná forma dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa, kde klient uzatvorí zmluvu s Doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou a zaväzuje sa pravidelne prispievať na svoj individuálny účet v Doplnkovej dôchodkovej sporiteľni.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie | Dôchodkový fond | Dôchodkové sporenie | Dôchodkové zabezpečenie | Dôchodkové poistenie | Dobrovoľné dôchodkové poistenie | Doplnková dôchodková spoločnosť | Dôchodková správcovská spoločnosť | DSS | DSS fondy | Dedenie dôchodkových úspor | Depozitár | Disponibilný prebytok | Doživotný dôchodok | Dôchodková jednotka | Druhý pilier | Druhý pilier dedenie

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby