Dôchodkový fond

Dôchodkový fond vytvára dôchodková správcovská spoločnosť na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodkový fond začína dôchodková správcovská spoločnosť vytvárať v okamihu pripísania prvého príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie | Doplnkové dôchodkové sporenie | Dôchodkové sporenie | Dôchodkové zabezpečenie | Dôchodkové poistenie | Dobrovoľné dôchodkové poistenie | Doplnková dôchodková spoločnosť | Dôchodková správcovská spoločnosť | DSS | DSS fondy | Dedenie dôchodkových úspor | Depozitár | Disponibilný prebytok | Doživotný dôchodok | Dôchodková jednotka | Druhý pilier | Druhý pilier dedenie

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby