Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Dobrovoľný príspevok je spôsob, ako si sporiteľ  môže navýšiť dôchodok, pričom si sám určí výšku príspevku a frekvenciu prispievania.  Môže prispievať samostatne alebo prostredníctvom zamestnávateľa a okrem toho mu štát uzná 2% zo základu dane ako daňovú úľavu.

| Doplnkové dôchodkové sporenie | Dôchodkový fond | Dôchodkové sporenie | Dôchodkové zabezpečenie | Dôchodkové poistenie | Dobrovoľné dôchodkové poistenie | Doplnková dôchodková spoločnosť | Dôchodková správcovská spoločnosť | DSS | DSS fondy | Dedenie dôchodkových úspor | Depozitár | Disponibilný prebytok | Doživotný dôchodok | Dôchodková jednotka | Druhý pilier | Druhý pilier dedenie

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby