Audítor

Audítorom je nezávislá osoba alebo spoločnosť, ktorá má oprávnenie kontrolovať účtovníctvo spoločnosti a podielových fondovAudítor overuje účtovné závierky a výročné správy správcovskej spoločnosti a tiež každého podielového fondu, ktorému spoločnosť vedie samostatné účtovníctvo.

Akcia | Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky

Späť na slovník pojmov

Súvisiace produkty a služby