Spracovanie osobných údajov

Pravidlá určené na spracovanie osobných údajov

Ochrana súkromia v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s.

Podrobnejšie informácie k ochrane osobných údajov nájdete v Dokumentoch na stiahnutie. 

Používanie súborov "Cookies"

Čl. I

Pravidlá pre Cookies v DSSPB

 

1.1.     DSSPB je oprávnená o Používateľoch web stránok skupiny spracúvať, a to najmä zhromažďovať, údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetových stránok.

 

1.2.     Tieto zhromažďované údaje je možné z počítača vymazať a zhromažďovanie údajov deaktivovať alebo zrušiť. Pre zrušenie alebo deaktiváciu je možné sa obrátiť na spoločnosti Google alebo Network Advertising Initiative. Uvedené údaje sa opätovne zapíšu pri opätovnej návšteve Internetových stránok, pokiaľ nie sú v rámci webového prehliadača klienta zakázané.

 

1.3.     DSSPB je zároveň oprávnená o Používateľovi svojich Internetových stránok spracúvať, a to najmä zhromažďovať, údaje o pripojení a počítači, a to najmä IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém, ako aj iné parametre súvisiace s operačným systémom počítača Používateľa. Uvedené údaje sa využívajú na štatistické účely, na účely kontroly správneho fungovania Internetových stránok a v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov nie sú osobnými údajmi dotknutých osôb.

 

1.4.     Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého Používateľa. Dovoľujeme si však upozorniť, že v prípade zakázania cookies vo webovom prehliadači môžu mať web stránky skupiny Poštovej banky obmedzenú funkčnosť.

 

Čl. II

Čo sú Cookies

2.1.     Cookies – sú malé dátové súbory ukladané webovými stránkami počas ich prehliadania do pamäte prehliadača vo Vašom zariadení. Štruktúra cookie sa skladá maximálne z 255 znakov a nie je teda väčšia ako 4 kB diskového priestoru.

 

2.2.     Zoznam Cookies používaných na webových stránkach skupiny Poštovej banky je uvedený v nasledovnom dokumente:

 

Zoznam cookies vyžadovaných pre správne fungovanie stránok skupiny Poštovej banky.

 

Čl. III

Opt-out

3.1.     V prípade, ak si neželáte do svojho prehliadača zapisovať cookies, ktoré používame na štatistické resp. reklamné účely, máte možnosť zakázať ich zápis priamo vo svojom webovom prehliadači. Viac informácií nájdete na stránkach spoločností Google, Adobe, alebo na Network Advertising Initiative.

 

Ďakujeme Vám za Vašu prejavenú dôveru.

 

Používaním web stránok skupiny poštovej používateľ súhlasil a akceptoval vyššie uvedené pravidlá. DSSPB si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu znenia v prípade, že si to vyžaduje zmena externého alebo interného legislatívneho prostredia. Všetky zmeny budú oznámené na web stránkach skupiny Poštovej banky. Akékoľvek ďalšie pokračovanie práce na našej Web stránke po zmene, alebo úprave týchto pravidiel sa chápe ako akceptácia ich aktualizovaného znenia.