Zmeny údajov v zmluve

Zmeny údajov v Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení je možné vykonať viacerými spôsobmi. Vyberte si preto ten, ktorý Vám najviac vyhovuje:

Typ zmenyAko je možné zmenu vykonať?
Trvalá adresa
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť – zaslaná DOPORUČENE
 • e-mailová žiadosť (info@dsspabk.sk) + kópia oboch strán OP
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ" na www.dsspabk.sk
Korešpondenčná adresa
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť – zaslaná DOPORUČENE
 • e-mailová žiadosť (info@dsspabk.sk) + kópia oboch strán OP
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ" na www.dsspabk.sk
Priezvisko
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť – zaslaná DOPORUČENE
 • e-mailová žiadosť + kópia oboch strán OP alebo kópia sobášneho listu
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ" na www.dsspabk.sk
Titul
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť – zaslaná DOPORUČENE
 • e-mailová žiadosť (info@dsspabk.sk) + kópia oboch strán OP alebo kópia diplomu
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ" na www.dsspabk.sk
Oprávnená osoba
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť - zaslaná DOPORUČENE
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ" na www.dsspabk.sk
E-mail
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť –  zaslaná DOPORUČENE
 • e-mailová žiadosť (info@dsspabk.sk) + kópia oboch strán OP
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ" na www.dsspabk.sk
Telefónne číslo
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť –  zaslaná DOPORUČENE
 • e-mailová žiadosť (info@dsspabk.sk) + kópia oboch strán OP
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ"na www.dsspabk.sk
Fond alebo pomer majetku     
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť - zaslaná DOPORUČENE
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ" na www.dsspabk.sk
Pomer príspevkov
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť - zaslaná DOPORUČENE
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ" na www.dsspabk.sk
Elektronické výpisy
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť –  zaslaná DOPORUČENE
 • e-mailová žiadosť (info@dsspabk.sk)  + kópia oboch strán OP
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ" na www.dsspabk.sk
Mimoriadny výpis
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť –  zaslaná DOPORUČENE s uvedením konkrétneho obdobia, za ktoré výpis žiadate
 • e-mailová žiadosť (info@dsspabk.sk) v ktorej uvediete číslo zmluvy konkrétne obdobie, za ktoré výpis žiadate
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ" na www.dsspabk.sk
Heslo (e-sporiteľ)
 • na pobočkách Poštová banka, a.s. alebo vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • písomná žiadosť – zaslaná DOPORUČENE
 • e-mailová žiadosť (info@dsspabk.sk) + kópia oboch strán OP
 • po prihlásení sa do "e-sporiteľ" na www.dsspabk.sk

Riadne vyplnenú a podpísanú žiadosť zašlite na adresu:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. 
Dvořákovo nábrežie 4 
811 02 Bratislava