Vyplňte zmluvu o starobnom
dôchodkovom sporení
online

INFOLINKA 0850 006500 (*6500)

Vyberte si dôchodkový fond
a percentuálny (%) pomer sporenia

Výber ulice Tu si môžete vybrať dôchodkové fondy, v ktorých budete svoje úspory z II. piliera zhodnocovať. Pri rozhodovaní o voľbe konkrétnych dôchodkových fondov by ste mali brať do úvahy, že starobné dôchodkové sporenie je spojené s dlhodobým sporením a investovaním, čomu by ste mali prispôsobiť aj svoju vlastnú investičnú stratégiu. Vzhľadom na pomerne dlhé obdobie sporenia sú pre mladších sporiteľov vhodné negarantované dôchodkové fondy PROSPERITA A PERSPEKTÍVA, ktoré umožňujú podstatne vyšší výnos, čím môže byť v budúcnosti vyvážená krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív, ako sú napríklad rôzne druhy akcií. Naopak, pre starších sporiteľov je vhodný garantovaný dôchodkový fond STABILITA, ktorý je spojený s nižším výnosom, ale aj nižším rizikom straty, ktoré by v období tesne pred dôchodkom mohli mať negatívny vplyv na výšku dôchodku sporiteľa.
Stabilita dlhopisový
garantovaný d.f.
0 %
100 %
STABILITA
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Vhodný pre konzervatívnych sporiteľov. Zhodnotenie: nižšie. Akciová zložka: bezakciové riešenie. Miera rizika poklesu investície: minimálna.

Môžete si zvoliť kombináciu dvoch fondov, pričom jeden z nich musí byť Stabilita dlhopisový garantovaný d. f.

Prosperita akciový
negarantovaný d.f.
0 %
100 %
PROSPERITA
Akciový negarantovaný dôchodkový fond. Vhodný pre sporiteľov, ktorí akceptujú o niečo vyššie riziko. Akciová zložka: 50 – 80%. Miera rizika poklesu investície: stredná.
Perspektíva indexový
negarantovaný d.f.
0 %
100 %
PERSPEKTÍVA
Indexový negarantovaný dôchodkový fond. Vhodný pre sporiteľov, ktorí akceptujú pomerne vysoké riziko. Akciová zložka: 100 %. Miera rizika poklesu investície: vysoká.
Každý sporiteľ v II. pilieri má možnosť dobrovoľne si prispievať na svoj osobný dôchodkový účet formou dobrovoľných príspevkov. viac info
Medzi jednotlivými správcovskými spoločnosťami môžete prestupovať kedykoľvek a bez časového obmedzenia. Navyše, ak prestúpite po 1 roku od vstupu, resp. poslednej zmeny DSS, Sociálna poisťovňa vám vystaví Akceptačný list bez poplatku.

Percentuálny (%) pomer platenia príspevkov Sporiteľa do
dôchodkového fondu (platí pre povinné i dobrovoľné príspevky)

Stabilita dlhopisový
garantovaný d.f.
0 %
100 %
STABILITA
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Vhodný pre konzervatívnych sporiteľov. Zhodnotenie: nižšie. Akciová zložka: bezakciové riešenie. Miera rizika poklesu investície: minimálna.
Číslo akceptačného listu je uvedené na akceptačnom liste, ktorý vydáva Sociálne poisťovňa. Vydanie akceptačného listu je potrebné k prestupu medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.
ZASLAŤ KÓD
Telefónne číslo Zadajte telefónne číslo v tvare 09XXXXXXXX, na ktoré vám zašleme SMS s overovacím kódom.

Spôsob zasielania výpisov z osobného dôchodkového účtu

Heslo Heslo slúži na otvorenie príloh zasielaných e-mailom

Adresa trvalého pobytu

Upozornenie Táto ulica sa nenachádza v zozname ulíc.
Výber ulice Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej ulice.
Upozornenie Táto obec sa nenachádza v zozname miest a obcí.
;
Výber Mesta Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej obce .

Korešpondenčná adresa

Upozornenie Táto ulica sa nenachádza v zozname ulíc.
Výber ulice Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej ulice.
Upozornenie Táto obec sa nenachádza v zozname miest a obcí.
Výber Mesta Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej obce.

Osoby určené za poberateľov majetku, v prípade úmrtia sporiteľa

Pridať fyzickú osobu
Pridať právnickú osobu
Informácie o distribučnej sieti (Vypĺňa sa iba v prípade, ak vypĺňa zmluvu sprostredkovateľ)
Výber dôchodkového fondu
Osobné údaje
Osoby určené za poberateľov majetku v prípade úmrtia sporiteľa
Doplňujúce údaje

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Vašu zmluvu si môžete nechať zaslať na vašu korešpondenčnú adresu alebo si ju môžete vytlačiť doma.

Podpísanú zmluvu nám prosím zašlite naspäť na adresu:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.,
Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava