Uzavretie starobného
dôchodkového sporenia
on-line

INFOLINKA 0850 006500 (*6500)

Vyberte si dôchodkový fond
a percentuálny (%) pomer sporenia

Stabilita dlhopisový
garantovaný d.f.
0 %
100 %
STABILITA
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Vhodný pre konzervatívnych sporiteľov. Zhodnotenie: nižšie. Akciová zložka: bezakciové riešenie. Miera rizika poklesu investície: minimálna.

Môžete si zvoliť kombináciu dvoch fondov, pričom jeden z nich musí byť Stabilita dlhopisový garantovaný d. f.

Prosperita akciový
negarantovaný d.f.
0 %
100 %
PROSPERITA
Akciový negarantovaný dôchodkový fond. Vhodný pre sporiteľov, ktorí akceptujú o niečo vyššie riziko. Akciová zložka: 50 – 80%. Miera rizika poklesu investície: stredná.
Perspektíva indexový
negarantovaný d.f.
0 %
100 %
PERSPEKTÍVA
Indexový negarantovaný dôchodkový fond. Vhodný pre sporiteľov, ktorí akceptujú pomerne vysoké riziko. Akciová zložka: 100 %. Miera rizika poklesu investície: vysoká.
Každý sporiteľ v II. pilieri má možnosť dobrovoľne si prispievať na svoj osobný dôchodkový účet formou dobrovoľných príspevkov

Percentuálny (%) pomer platenia príspevkov Sporiteľa do
dôchodkového fondu (platí pre povinné i dobrovoľné príspevky)

Stabilita dlhopisový
garantovaný d.f.
0 %
100 %
STABILITA
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Vhodný pre konzervatívnych sporiteľov. Zhodnotenie: nižšie. Akciová zložka: bezakciové riešenie. Miera rizika poklesu investície: minimálna.
Číslo akceptačného listu je uvedené na akceptačnom liste, ktorý vydáva Sociálne poisťovňa. Vydanie akceptačného listu je potrebné k prestupu medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami.
ZASLAŤ KÓD
Telefónne číslo Zadajte telefónne číslo v tvare 09XXXXXXXX, na ktoré vám zašleme SMS s overovacím kódom.

Spôsob zasielania výpisov z osobného dôchodkového účtu

Heslo Heslo slúži na otvorenie príloh zasielaných e-mailom

Adresa trvalého pobytu

Upozornenie Táto ulica sa nenachádza v zozname ulíc.
Výber ulice Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej ulice.
Upozornenie Táto obec sa nenachádza v zozname miest a obcí.
;
Výber Mesta Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej obce .

Korešpondenčná adresa

Upozornenie Táto ulica sa nenachádza v zozname ulíc.
Výber ulice Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej ulice.
Upozornenie Táto obec sa nenachádza v zozname miest a obcí.
Výber Mesta Zadajte minimálne prvé 2 písmená hľadanej obce.

Osoby určené za poberateľov majetku, v prípade úmrtia sporiteľa

Pridať fyzickú osobu
Pridať právnickú osobu
Informácie o distribučnej sieti (Vypĺňa sa iba v prípade, ak vypĺňa zmluvu sprostredkovateľ)

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Vašu zmluvu si môžete nechať zaslať na vašu korešpondenčnú adresu alebo si ju môžete vytlačiť doma.

Podpísanú zmluvu nám prosím zašlite naspäť na adresu:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.,
Dvořákovo nábrežie 4,
811 02 Bratislava