Finančné informácie

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s.

Individuálna účtovná závierka bola dňa 24.4.2017 uložená v registri účtovných závierok.