Vyberte si lepšiu Perspektívu pre váš dôchodok

Dátum publikácie: 11.01.2016
Zdroj: www.hnonline.sk

Do 2.piliera vstupujú Slováci tesne pred tridsiatkou a väčšina z nich sa rozhoduje pre garantované fondy. Premárnia tak šancu lepšie zhodnotiť úspory v indexových fondoch. 

Z analýz DSS Poštovej banky vyplýva, že väčšina budúcich dôchodcov si začína šetriť v druhom pilieri tesne pred dovŕšením 30. roku života. Najčastejšie sa pritom rozhodujú pre garantované dlhopisové fondy. Dlhý časový horizont šetrenia im pritom dáva priestor na investície s vyššou perspektívou zhodnotenia – indexové fondy.

Indexové fondy sú vhodné pre dlhodobé investičné horizonty presahujúce 10 až 15 rokov. „Predovšetkým pre mladých sporiteľov je preto veľmi výhodné investovať svoje úspory práve do týchto fondov. Na rozdiel od konzervatívnych investícii si indexové a akciové fondy, ruka v ruke s dlhším časovým horizontom, vedia lepšie poradiť s negatívnym efektom inflácie na hodnotu úspor,“ vysvetľuje Vedúci riadenia investícií DSS Poštovej banky Matej Varga.

DSS Poštovej banky prichádza ako jediná na trhu s novou stratégiou vo fungovaní indexového fondu Perspektíva. Hlavným motívom zmeny stratégie je  dosiahnutie najvyššieho výnosu na trhu, avšak pri nižšom riziku.

Fond Perspektíva už nesleduje len jeden, ale hneď tri indexy súčasne. „Fond sa zameriava na globálne akciové trhy. Pre sporiteľa to znamená, že jeho investície sú rozložené vo viacerých regiónoch. V porovnaní s fondmi zameranými iba na jeden región, napríklad na Európu, sa tak znižuje riziko vplyvov problémov jednotlivých ekonomík na trhy ,“ vysvetľuje Varga

Druhou novinkou v novej stratégii a aj na trhu dôchodkových správcovských spoločností je spojenie aktívneho a pasívneho manažmentu investícií súčasne. Pri pasívnom riadení fondu tri indexy kopírujú vývoj na trhu. „Avšak vo vnútri týchto alternatívnych indexov prebieha pomocou presne stanoveného mechanizmu výber akciových titulov, ktoré vykazujú tendenciu k prekonávaniu trhu a sporiteľovi zhodnotia úspory ešte lepšie,“ dopĺňa Varga. 

Prečítajte si viac.