Slovákov čaká historicky prvé vyplácanie úspor z II. piliera

Slovákov čaká historicky prvé vyplácanie úspor z II. piliera

Prví dôchodcovia zažiadajú o vyplatenie nasporených úspor z II. piliera už v januári. Vyplácanie dôchodkov z II. piliera určila tzv. anuitná novela z tohto roka. Podľa odhadov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bude mať nárok na výplatu približne 3 000 sporiteľov. Mesačne si tak prilepšia o 6 – 8 % z výšky dôchodku. V priemere si táto skupina sporí približne 7 rokov. 

Začínajú, keď majú 29 rokov

Už 10 rokov na Slovensku fungujú dôchodkové správcovské spoločnosti a spravujú úspory viac ako 1,5 milióna sporiteľov. Podľa interných údajov DSS Poštovej banky je priemerný vek sporiteľa 36 rokov. Pracujúci ľudia začínajú sporiť keď majú priemerne 29 rokov. O niečo častejšie sporia muži (53 %) ako ženy (47 %). II. pilier najviac využívajú obyvatelia Košického a Prešovského kraja. Viac sporia v garantovaných fondoch (86 %) ako v negarantovaných (14 %). Vyplýva z toho, že Slováci sú finančne konzervatívni. Volia radšej nižšie zhodnotenie, ktoré so sebou nesie minimálne riziko. Zároveň k spravovaniu svojich úspor v rámci II. piliera nepristupujú aktívne, takže potenciál zhodnocovania ich úspor nevyužívajú naplno.   

Čím dlhšie, tým lepšie

Dobré správy čakajú na sporiteľov, ktorí si budú v rámci II. piliera sporiť dlhodobo a naozaj pravidelne. Platí totiž, že čím dlhšie budú prispievať, tým vyššiu sumu si pri vstupe do dôchodku budú môcť užívať. Podľa údajov DSS Poštovej banky je súčasná priemerná výška úspor 3 519 € na jedného sporiteľa, ktorý si sporí v priemere 6,7 roka. Modelový klient DSS s priemernou hrubou mzdou 824 €, ktorý  aktívne a zodpovedne prispieva do II. piliera počas celej možnej doby sporenia (44 rokov), môže počítať s prilepšením aj takmer 27 000 € počas celého obdobia poberania dôchodku. Ide pritom o výšku nasporenej sumy. Tá sa bude zvyšovať o ročné zhodnotenie.

Ako sa budú vyplácať dôchodky z II. piliera

Doživotný starobný dôchodok, dočasný starobný dôchodok a programový výber. Také sú typy dôchodkov na vyplácanie úspor z II. piliera. Prvé dva budú vyplácať poisťovne s licenciou od Národnej banky Slovenska. Či pôjde o doživotný alebo o dočasný dôchodok (na 5, 7 či 10 rokov) rozhodne výška úspor.

Sporitelia, ktorí majú nasporenú nízku sumu alebo súčet ich dôchodkov z I. a II. piliera bude vyšší ako 2,7-násobok životného minima majú nárok na programový výber. Ten im bude vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť.

Ako požiadať o vyplatenie dôchodku z II. piliera

 1. Sporiteľ podá žiadosť o dôchodok vo svojej DSS alebo v Sociálnej poisťovni
 2. DSS pošle certifikát o výške úspor do Sociálnej poisťovne
 3. Na základe sumy v certifikáte Sociálna poisťovňa osloví poisťovne s licenciou
  na vystavenie ponuky pre sporiteľa
 4. Sociálna poisťovňa sporiteľovi zašle ponukový list
 5. Do 30 dní od vystavenia ponukového listu sporiteľ podpíše zmluvu s vybranou poisťovňou

  TS Slovakov Caka Historicky Prve Vyplacanie Uspor Z II Piliera TS Slovakov Caka Historicky Prve Vyplacanie Uspor Z II Piliera TS Slovakov Caka Historicky Prve Vyplacanie Uspor Z II Piliera

Pravidlá správneho sporenia v II. dôchodkovom pilieri

 1. Do II. dôchodkového piliera prispievajte počas celej možnej doby sporenia
 2. Prispievajte pravidelne a zodpovedne
 3. K spravovaniu svojich fondov pristupujte aktívne
 4. Počas prvých 20 rokov sporenia investujte aspoň 1/2 nasporenej sumy
  do negarantovaných fondov
 5. 10 rokov pred nástupom na dôchodok nastáva čas byť konzervatívny. Je vhodné investovať len do garantovaných fondov