Druhý pilier sa môže zlepšovať, prvý nie

Druhý pilier sa môže zlepšovať, prvý nie

Dátum publikácie: 24.03.2015
Zdroj: www.dennikn.sk
Autor: Radovan Ďurana

Rozumná vláda má množstvo možností, ako zlepšiť a zatraktívniť sporenie v druhom pilieri.

Jeden z rozdielov medzi I. a II. pilierom spočíva v tom, že druhý pilier sa z pohľadu sporiteľa môže v budúcnosti zlepšovať. Prvý pilier sa môže len zhoršovať. Aj tento aspekt by mali brať sporitelia pri súčasnom otvorení II. piliera do úvahy.

Vzhľadom na demografický vývoj si v súčasnosti len ťažko môžeme predstaviť štedrejší prvý pilier, ako máme dnes. Skôr naopak. Budúci dôchodcovia sa na dnešné dôchodky z prvého piliera budú pozerať ako na luxusné, pretože ich penzie budú s vysokou pravdepodobnosťou nižšie.

Druhý pilier je na tom z toho pohľadu podstatne lepšie. Nie, nebudeme hovoriť o sľuboch nadpriemerného zhodnotenia investícií. Čo sa môže zlepšiť na II. pilieri?

Atraktívnejšie

Ak príde rozumná vláda, tak môže umožniť sporiteľom vybrať si podstatnú časť úspor programovým výberom alebo jednorazovo. Môže umožniť prístup k úsporám aj počas doby sporenia vo vymedzených prípadoch a rozsahu. Ďalej povoliť skorší výber úspor, nečakať tak na vek dôchodku platný v I. pilieri. A nakoniec môže vytvoriť atraktívnejšie formy čerpania úspor v dôchodkovom veku.

Od apríla budú môcť sporitelia vo Veľkej Británii vybrať celé úspory naraz (z daňových dôvodov sa oplatí rozložiť výber na štyri roky). Rovnako aj slovenskí sporitelia by mohli dostať túto možnosť. Výhodou druhého piliera totiž je, že úspory reálne existujú, sú na účte sporiteľa. Naopak, to, že prvý pilier dokáže vyplácať len mesačný dôchodok, je spôsobené tým, že Sociálna poisťovňa peniaze jednoducho nemá. Čo od poistencov vyberie každý mesiac na odvodoch, to hneď vyplatí na dôchodkoch.

Druhý pilier tak umožňuje sporiteľom financovať aj jednorazové, investične náročnejšie dôchodcovské potreby (doplatenie hypotéky, riešenie zdravotných problémov, uhradenie školného vnúčatám atď.).

V dnešnej situácii, keď poisťovne neponúkajú atraktívne dôchodky, je možnosť jednorazového, programového výberu ešte cennejšia. Súčasná vláda však namiesto širších možností na výber úspor „ponúkla“ otvorenie II. piliera.

Čítajte viac.