Sporiť na penziu viac bude možné v januári

Sporiť na penziu viac bude možné v januári

Dátum publikácie: 30.8.2012
Zdroj: www.pravda.sk
Autor: Branislav Toma


Druhý penzijný pilier sa od soboty oslabí, keď odvody klesnú z deviatich na štyri percentá. Ide o najzásadnejšiu zmenu systému za posledné roky.

Ľavicová vláda tým konsoliduje verejné financie, ale s rizikom oslabenia penzijného systému do budúcnosti. Vláda zároveň umožnila, aby si sporiteľ na úkor vlastného platu mohol odvod zvýšiť na šesť percent. Možné to však bude až od januára budúceho roka.

„Ak by chcel niekto aj naďalej odvádzať viac peňazí do druhého piliera, bude tak môcť urobiť na základe zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou od začiatku budúceho roku,“ upozornil Peter Illéš, riaditeľ odboru výberu poistného v Sociálnej poisťovni. Zamestnanec s priemerným mesačným platom 770 eur v hrubom si po zmene za september odvedie na svoj súkromný penzijný účet takmer o 39 eur menej ako v auguste.

Štát bude dobrovoľné sporenie v druhom pilieri daňovo podporovať. Sporitelia tak budú môcť znižovať svoj daňový základ o ďalšie dve percentá odvedené do druhého piliera zo svojej čistej mzdy. Zamestnanec s priemerným hrubým platom 770 eur za mesiac tak bude môcť svoj daňový základ mesačne znížiť o 15,4 eura. Na daniach by tak ušetril približne tri eurá za mesiac.

Sociálna poisťovňa zároveň musí rešpektovať aprílovú reformu druhého piliera prijatú ešte pravicovou vládou. „Pre ľudí nastupujúcich do prvého zamestnania to znamená, že ak Sociálnej poisťovni neoznámia rozhodnutie o nevstúpení do druhého piliera, budú automaticky zaradení do jednej z dôchodkových správcovských spoločností,“ hovorí Pavel Cimerman z oddelenia metodiky starobného dôchodkového sporenia v Sociálnej poisťovni. Mladí ľudia budú mať zároveň 730 dní na vystúpenie z druhého piliera.

Automatické zaraďovanie ľudí do druhého piliera bude fungovať až do začiatku roku 2013. Od začiatku budúceho roku nebude vstup do súkromného dôchodkového sporenia automatický, ale ľudia tak budú môcť urobiť len na základe uzatvorenia zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Rozhodnutie o tom, či chcú, alebo nechcú byť v druhom pilieri, pritom môžu urobiť až do svojich 35 rokov.

Z druhého piliera sa totiž už po vstúpení nedá vystúpiť. Výnimkou je otvorenie druhého piliera od septembra tohto roku až do konca januára budúceho roku. „Počas obdobia piatich mesiacov budú môcť ľudia vstupovať do druhého piliera i vystupovať z neho,“ dodal Cimerman. V prípade záujmu o výstup si môžu ľudia stiahnuť predpísané tlačivo z internetovej stránky Sociálnej poisťovne alebo si ho zobrať priamo v jej pobočkách. „Zároveň akceptujeme aj písomnú žiadosť o výstup napísanú samotným sporiteľom, ktorú treba len podpísať a nevyžaduje sa overenie podpisu notárom,“ dodal Cimerman. Sociálna poisťovňa ľudí upozorňuje, že nebude akceptovať žiadosti o výstup doručené po 31. januári 2013.

Ľudia sporiaci v druhom pilieri menej ako päť rokov budú mať tiež sťažené podmienky na priznanie predčasného dôchodku. V takomto prípade priznaný predčasný dôchodok nebude môcť byť nižší ako 1,2–násobok životného minima. „Suma predčasného starobného dôchodku nebude môcť byť nižšia ako 233,50 eura. V opačnom prípade nárok na priznanie predčasného dôchodku nevznikne,“ vysvetľuje Monika Pavlíková zo sekcie dôchodkového poistenia v Sociálnej poisťovni.

Pre ľudí sporiacich v druhom pilieri viac ako päť rokov sa nezmení nič. „V takýchto prípadoch suma na priznanie predčasného starobného dôchodku bude musieť byť aj naďalej vyššia ako 0,6–násobok životného minima, čo je viac ako 116,80 eura za mesiac,“ dodala Ľudmila Grauzelová zo sekcie dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.