DSS-ky chystajú pre klientov nové fondy. Investovať budú môcť možno aj do zlata

DSS-ky chystajú pre klientov nové fondy. Investovať budú môcť možno aj do zlata

Dátum publikácie: 24.09.2012
Zdroj: www.aktualne.sk
Autor: Stanislava Luppová

BRATISLAVA - Zmeny v druhom pilieri, ktoré prešli v lete slovenským parlamentom, prinesú zlučovanie dôchodkových fondov, no dajú správcom možnosť nové fondy vytvoriť.

Tri penzijné fondy (dlhopisový, zmiešaný a akciový) sa už čoskoro zlúčia do jedného garantovaného. Indexový fond sa premenuje na negarantovaný. Takáto bude základná ponuka fondov, v ktorých sú schované dôchodkové úspory Slovákov.

Budú nové fondy

DSS-ky si však môžu vytvoriť viacero nových fondov. Musí byť ale jasné, či sú garantované alebo negarantované.
"Je vysoko pravdepodobné, že ak dobre dopadne otvorenie druhého piliera, tak v priebehu druhého polroka pripravíme aj špecializované dôchodkové fondy pre menšie skupiny sporiteľov ako napríklad komoditný negarantovaný dôchodkové fond pre drahé kovy alebo čisto len zlato, možno pre starších peňažný garantovaný dôchodkový fond ," prezrádza šéf DSS-ky VÚB Generali Viktor Kouřil.

Niečo medzi garantovaným a negarantovaným fondom pripravuje DSS-ka Poštovej banky."Radi by sme medzi garantovaným a negarantovaným fondom vytvorili ešte také stratégie, ktoré by boli negarantované, ale boli by zaistené. Sporiteľ dostane minimálne tú sumu, ktorú si nasporil, ak by sa nepodarilo vďaka dodatočným investíciám zhodnotiť peniaze ešte lepšie," vysvetľuje šéf DSS Poštovej banky Stanislav Žofčák.

V tomto fonde by mala byť podľa Žofčáka zhruba pätina majetku zainvestovaná v akciách, možno aj v komoditách. "Tým pádom je vyššia šanca zhodnotenia a aj porazenia inflácie," dodáva hlava správcovskej spoločnosti.

Zatiaľ čakajú

Kým niektorí správcovia už majú o nových fondoch predstavu, iní ešte len zvažujú, aké novinky zaradia do svojej ponuky zaradia.

"V zmysle zákona budú mať naši sporitelia možnosť rozložiť si svoje úspory medzi garantovaný fond s konzervatívnou investičnou stratégiou a negarantovaný fond, ktorý bude mať vysoký podiel akcií, komodít a iných na riziko a výnos orientovaných aktív. V prípade potreby sme pripravení reagovať na požiadavky trhu aj otvorením ďaľších fondov," odkázal šéf správcovskej spoločnosti Allianz Jozef Paška.

V DSS AXA svoje plány zatiaľ neprezradia. "Momentálne ešte nepadlo konečné rozhodnutie ohľadne dôchodkových fondov, ktorá budeme po zmenách spravovať," vysvetľuje hovorkyňa DSS AXA Jana Tarčáková Janičová

Nižší príspevok

Ďalšou dôležitou zmenou pre sporiteľov a DSS-ky je zníženie príspevku zo súčasných deviatich na štyri percentá. S tým, že sporitelia si budú môcť dobrovoľne odvádzať do druhého piliera viac, dve percentá navyše budú mať daňovo zvýhodnené.

Správcov by tešilo, keby si ľudia sporili viac, o tejto možnosti ako aj o ďalších zmenách budú klientov informovať zväčša len listami.

"O výhodnosti dobrovoľných prívkladov do druhého piliera budeme informovať každého sporiteľa listom, mailom ako aj prostredníctvom našich finančných poradcov," hovorí Paška z Allianz.

Kouřil zas vysvetľuje, že každý sporiteľ od nich dostane v januári spolu s výpisom dôchodkového účtu aj vysvetlenie zmien. "Neočakávame však žiadny veľký záujem," dodáva Kouřil. V DSS Poštovej banky predpokladajú, že dobrovoľne sa pripoistí osem až desať percent sporiteľov.