V druhom pilieri si budeme môct sporiť aj dobrovoľne

V druhom pilieri si budeme môct sporiť aj dobrovoľne

Dátum publikácie: 10.08.2012
Zdroj: www.pravda.sk
Autor: pcs

Doteraz na dôchodkové účty v druhom pilieri chodili len peniaze, ktoré poslala Sociálna poisťovňa zo zaplatených odvodov. Kto si chcel sporiť na dôchodok dobrovoľne, musel na to využiť iný produkt. Po novom si každý bude môcť do druhého piliera posielať aj vlastné úspory.

Ministerstvo práce predpokladá, že možnosť sporiť si dobrovoľne využije asi 30 percent dôchodkových sporiteľov. „Frekvenciu týchto dobrovoľných príspevkov ani ich výšku neobmedzujeme, ponechávame to na dohode medzi sporiteľom a príslušnou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,“ povedal hovorca ministerstva práce Michal Stuška. Na osobný dôchodkový účet si tak bude možné posielať peniaze pravidelne i nepravidelne v akejkoľvek sume.

Štát chce dobrovoľné sporenie podporiť daňovým zvýhodnením. Z daňového základu si budú môcť sporitelia odpočítať maximálne dve percentá zo svojho hrubého príjmu po odpočítaní odvodov. Človek, ktorý zarába 700 eur mesačne, tak bude mať zvýhodnený príspevok do výšky 12,12 eura mesačne alebo 145,44 eura ročne. Ak si niekto bude chcieť sporiť viac, nedostane na zvyšnú časť príspevkov daňové zvýhodnenie.

Kto využije daňovú úľavu, bude to pre neho rovnaké, ako by získal z vložených peňazí v prvom roku 19–percentný úrok vyplatený na ruku. Lenže tieto peniaze nedostane, ale zníži sa mu o ne zaplatená daň. Ľuďom, ktorým vďaka tomu vznikne preplatok na dani, tieto peniaze pošle daňový úrad po podaní daňového priznania alebo po vykonaní ročného zúčtovania daní.

Posielať si do druhého piliera viac peňazí, ako dve percentá z príjmu, sa oplatí len vtedy, ak bude daný dôchodkový fond generovať vyššie výnosy ako iné sporiace či investičné produkty. Aj z dobrovoľných príspevkov sa budú platiť rovnaké poplatky ako z peňazí, ktoré na dôchodkový účet pošle Sociálna poisťovňa. To znamená, že z vloženej sumy si dôchodková spoločnosť bude môcť hneď strhnúť jedno percento. Rovnako si správca bude účtovať aj poplatok za zhodnotenie majetku či za správu fondu.

Nevýhodou takejto formy sporenia je to, že sporiteľ si nebude môcť v prípade nečakaných udalostí vybrať peniaze predčasne. Bude musieť počkať až na to, keď mu vznikne nárok na dôchodok. Naproti tomu iné formy sporenia či investovania, aj keď vyžadujú viazanie peňazí na niekoľko rokov, väčšinou za poplatok umožňujú aj predčasný výber.