DSS Poštovej banky za prvý polrok so ziskom 20 tis. Eur

DSS Poštovej banky za prvý polrok so ziskom 20 tis. Eur

Dátum publikácie: 02.09.2012
Zdroj: www.openiazoch.zoznam.sk
Autor: SITA

Oproti prvému polroku vlaňajška tak spoločnosť zlepšila svoj hospodársky výsledok o 71 tis. eur, keďže ku koncu júna 2011 bola v strate 51 tis. eur.
                 
Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) Poštovej banky vykázala za prvý polrok tohto roka zisk 20 tis. eur. Oproti prvému polroku vlaňajška tak spoločnosť zlepšila svoj hospodársky výsledok o 71 tis. eur, keďže ku koncu júna 2011 bola v strate 51 tis. eur. Celkové výnosy spoločnosti za prvých šesť mesiacov tohto roka tvorili 935 tis. eur a náklady 915 tis. eur. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila spoločnosť.

Výnosy firmy z poplatkov účtovaných klientom za január až jún tohto roka predstavovali 892 tis. eur, finančné výnosy 42 tis. eur a ostatné výnosy 1 tis. eur. Personálne náklady firmy tvorili 390 tis. eur, náklady na odplaty a provízie 277 tis. eur, ostatné náklady firmy ku koncu júna dosiahli 216 tis. eur.

Majetok DSS v celkovej výške 11,2 mil. eur pozostával najmä z obežného majetku v hodnote 9,9 mil. eur, zvyšok predstavoval dlhodobý majetok. Základné imanie penzijnej firmy bolo ku koncu júna na úrovni 11,95 mil. eur a kapitálové fondy 10,79 mil. eur.

Jediným akcionárom dôchodkovej spoločnosti je v súčasnosti Poštová banka a.s.. Tá koncom januára minulého roka podpísala s Československou obchodnou bankou, a.s. ako vtedajším jediným akcionárom penzijnej spoločnosti zmluvu o predaji DSS ČSOB. Transakciu obe strany uzavreli 15. mája vlaňajška prepisom akcií na nového vlastníka. DSS ČSOB tak v polovici minulého roka zmenila názov na  DSS Poštovej banky. DSS Poštovej banky v súčasnosti spravuje majetok sporiteľov v sume 288 mil. eur.