Vratký nie je druhý pilier, ale systém postavený iba na štátnych dôchodkoch