II. pilier má byť prioritou

II. pilier

Programové vyhlásenie vlády nám dáva nádej, že nový kabinet sa bude stavať k dôchodkovému systému zodpovednejšie ako v minulosti. Prečítajte si, aký názor má na to náš generálny riaditeľ Martin Kaňa.

Aktívne riadenie fondov má zmysel

V niektorých prípadoch však nie je celkom jasné, ako by mohli nové navrhované opatrenia vyzerať. V programovom vyhlásení sa napríklad píše, že vláda „v prvom pilieri zvýši dlhodobú udržateľnosť vzhľadom na demografický vývoj a posilnenie spravodlivosti a transparentnosti systému, udržateľnosť posilní väzbou dôchodkových výdavkov na demografický vývoj“.

V tomto smere by bolo najrozumnejšie vrátiť sa k zvyšovaniu dôchodkového veku na základe priemernej dĺžky dožitia populácie. Dlhodobej udržateľnosti by pomohlo aj zrušenie 13. dôchodkov vo forme, ako ich prijala minulá vláda.

Kroky správnym smerom

Pozitívom však je, že nová vláda zjavne nechce pokračovať v mrzačení druhého piliera. Zjavne si uvedomuje, že bez neho je akákoľvek udržateľnosť slovenského penzijného systému čírou utópiou.

Môžem len oceniť, že sa zavedie automatický vstup do druhého piliera pre poistencov do 35 rokov s možnosťou účasti len v prvom pilieri, ak sa tak poistenec rozhodne. Slováci totiž otázku dôchodkov často ignorujú. To sa prejavilo napríklad v tom, že sa nechali v minulosti preradiť do garantovaných fondov, keď tie akciové a indexové prudko rástli. Dobrovoľne sa tak obrali o desaťtisíce eur na svojich penzijných účtoch.

V tomto kontexte je pozitívne i to, že vláda avizuje v druhom pilieri zavedenie výnosnejšej investičnej politiky. Malo by sa tak diať na základe rozhodnutí profesionálnych investorov. Ako to však bude vyzerať v praxi, môžeme iba hádať. Čím bude štát zasahovať do investičných stratégií menej, tým lepšie. Namiesto regulácie by mal podporovať aktívne riadenie fondov zo strany penzijných spoločností. Nedávny vývoj na trhu naznačuje, že aktívne riadenie má zmysel, lebo chráni fondy pred znehodnotením.

Pripravení pomôcť

Nové opatrenia by sa vláda mala snažiť prediskutovať s odborníkmi, tak ako to robí aj počas koronakrízy. Je to krok správny smerom a dáva nádej na mnohé potenciálne zmeny. Vyhli by sme sa tak nešťastnej situácii z minulosti, keď sme politikov upozorňovali na ich zlé rozhodnutia, no väčšinou sme zostali nevypočutí. Pre štátne zásahy tak ľudia zbytočne prišli a prichádzajú o svoje peniaze.

Preto verím, že časy nezodpovedných populistických zásahov do dôchodkového systému máme za sebou. Že nové pravidlá budú zohľadňovať realitu a z druhého piliera sa prestane robiť trhací kalendár. Pretože bez neho sa náš dôchodkový systém skôr či neskôr rozsype a o vyšších penziách budeme môcť iba snívať. Aby sme tomu zamedzili, nemôže druhý pilier zostať na druhej koľaji. Preto sme novej vláde plne k dispozícii a s radosťou ho pomôžeme vrátiť na prvú koľaj.

ZDROJ: Hospodárske noviny zo stredy 29. 04. 2020; Komentáre HN: NÁZORY A ANALÝZY