Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 16.10.2020