Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 8.12.2017