Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 12.04.2019