Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 14.06.2019