Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 08.11.2019