Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 04.10.2019