Stanovisko Asociácie DSS k letáku Sociálnej poisťovne

Stanovisko Asociácie DSS k letáku Sociálnej poisťovne

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností upozorňuje, že leták, ktorý zasiela Sociálna poisťovňa, obsahuje nesprávne informácie.

Leták neinformuje korektne o priemernom ročnom zhodnotení úspor v 2.pilieri. Celková výkonnosť meraná štandardným spôsobom za obdobie 22.3.2005 - 27.2.2015 predstavovala u akciových fondov 33,91%, u zmiešaných 32,65% a u garantovaných 29,08%. Celková výška inflácie za uvedene obdobie však bola na Slovensku 25,61%. V žiadnom prípade tak nie je hodnota reálnej výkonnosti fondov v sledovanom období záporná, ako uvádza leták.

Údajné „záporné reálne zhodnotenie v II. pilieri“ nezodpovedá ani zhodnoteniu celkového majetku v druhom pilieri.

Rovnako nekorektné je porovnávanie aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH) a valorizácie dôchodkov so zhodnotením vo fondoch. Tieto veličiny navzájom nesúvisia keďže prvý a druhý pilier fungujú na odlišných princípoch. Ak by sa rast ADH a valorizácie dôchodkov mal s niečím porovnávať, tak potom určite s výškou dlhu, ktoré ich nastavenie vytvára už dnes v prvom pilieri. Leták nikde neuvádza, koľko si už dnes štát na každý vyplatený dôchodok požičiava a ani to, ako sa tento dlh bude vyvíjať v nasledujúcich rokoch.

Sporiteľ nenájde v letáku ani zmienku o tom, aký vplyv bude mať demografický vývoj na výšku dôchodku z prvého piliera a ani hranicu jeho udržateľnosti pri zachovaní dnešných parametrov. Preto aj príklady tzv.reality dôchodkov, bez zohľadnenia týchto údajov sú nesprávne.

Máme za to, že v záujme zabezpečenia vyvážených informácii pre sporiteľov by Sociálna poisťovňa mala uviesť na správnu mieru nielen výkonnosti dôchodkových fondov, ale zároveň doplniť aj odpovede na uvedené otázky. Len takto budú mat sporitelia šancu na správne rozhodnutie.

Zdroj: ADSS