Vyberáme pre vás

Prinášame Vám všetky dôležité informácie o systéme dôchodkového sporenia na Slovenku, druhom dôchodkovom pilieri a aktuality z DSS Poštovej banky.

Najnovšie články

Aktualizované porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 07.05.2021

Porovnanie výkonnosti dôchodkových fondov k 07.05.2021 História výkonnosti dôchodkových fondov

Celý článok

Ako sa našim fondom darilo v roku 2018 a čo nás čaká v roku 2019?

Milí sporitelia, ako každý rok aj teraz vám prinášame prehľad výkonnosťi našich fondov v roku 2018 a výhľad na rok 2019, podľa predikcií nášho portfólio manažmentu.  Všetky informácie nájdete v priloženom dokumente:  Výkonnosť dôchodkových fondov za rok 2018 a výhľad na rok 2019

Celý článok

Prva penzijna v TOP 3 spravcovskych spolocnosti

Nové produkty a nadpriemerné výnosy dostali Prvú penzijnú správcovskú spoločnosť Poštovej banky (PPSS) do najsilnejšej trojky slovenských správcovských spoločnostíz pohľadu ich podielu na trhu. Kým ostatní lídri klesali, prípadne stagnovali, PPSS sa darilo rásť. Vďaka tomu dokázala v rebríčku pre...

Celý článok

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2018

Prinášame vám aktuálny prehľad platenia jednotlivých druhov poistného, kde nájdete aj percentuálne rozdelenie príspevkov do II. dôchodkového piliera.  Podrobnú tabuľku nájdete tu.

Celý článok

DSS Poštovej banky láme svoje rekordy

DSS Poštovej banky sa už od minulého roku skutočne darí. V hodnotení výkonnosti dôchodkových fondov sa nachádzame na prvých priečkach a porážame tak konkurenčné dôchodkové správcovské spoločnosti. Údaje k 15.3.2018, zdroj: https://druhypilier.sme.sk/ Ing. Matej Varga, PhD., CFA, vedúci úseku...

Celý článok

Časopis Správna investícia 1/2018

Prinášame vám prvé vydanie investičného newslettera Správna investícia v tomtu roku. Časopis PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., vám prináša aktuálne témy z diania na finančnom trhu, in...

Celý článok

Zmena štatútu dôchodkového fondu PROSPERITA

Predstavenstvo spoločnosti  15.11.2017 schválilo zmenu štatútu dôchodkového fondu PROSPERITA v časti príloha, ktorá sa doplnila o ďalšie finančné indexy. Aktuálne zverejnené znenie štatútu nadobudne účinnosť  01.12.2017.   Štatút fondu PROSPERITA platný od 01.12.2017

Celý článok

Časopis správna investícia 1/2017

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok

Časopis správna investícia 3/2016

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok

Časopis Správna investícia

Prinášame vám ďalšie číslo investičného newsletteru Správna investícia, časopisu PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s., a Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a. s., prostredníctvom ktorého vám prinášame aktuálne témy z diania na fina...

Celý článok
Staršie clánky