Zmena Všeobecných obchodných podmienok od 03.12.2018

Predstavenstvo spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky dňa 19.11.2018 schválilo zmenu Všeobecných obchodných podmienok (VOP), ktoré nadobúdajú účinnosť  od 03.12.2018.

Aktualizácia sa týkala zmeny pasívneho prístupu na osobnom dôchodkovom účte (ODÚ), na aktívny prístup sporiteľa, prostredníctvom ktorého si bude môcť sporiteľ vykonať zmeny vo svojom osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa zmluvných podmienok, vrátane spôsobu doručovania výpisov z ODÚ sporiteľom, ktorí si zvolili elektronický spôsob doručovania.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) platné od 03.12.2018