Zlúčenie dôchodkových fondov v správe Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, d.s.s., a..s.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. informuje, svojich sporiteľov, že dňa 8.12.2016  prišlo k zlúčeniu dôchodkových fondov BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. (zanikajúci fond) s dôchodkovým fondom STABILITA, dlhopisový garantovaný d.f., (nástupnícky fond). Sporitelia v dôchodkovom fonde BENEFIT sa dňom zlúčenia stali  sporiteľmi v dôchodkovom fonde STABILITA.