Ako sa darilo našim fondom v roku 2019 a aký je výhľad na tento rok?

Výhľad na roka 2020

V roku 2019 akcie prepisovali historické maximá a výnosy štátnych dlhopisov dokázali atakovať úrovne pod bodom mrazu. Napriek tomu sa rast akciových trhov zdal byť neopodstatnený. Trhy v závere roka ignorovali geopolitické riziká a spoliehali sa na predpoklad, že súčasné spomalenie hospodárskeho rastu bude pozvoľné a najväčšie svetové ekonomiky ani v roku 2020 neupadnú do recesie. Tento jav dostal pomenovanie „mäkké pristátie“ a bol dosiahnutý aj vďaka masívnej podpore centrálnych bánk. Americká centrálna banka Fed po vlne zvyšovania úrokových sadzieb obrátila kormidlo a pristúpila k ich trojitému zníženiu. Do trhu naliala toľko krátkodobej likvidity, že pohľad na nárast jej bilancie pripomínal kvantitatívne uvoľňovanie. Pre tento rok zástupcovia Fed-u zásadnú zmenu v nastavení menovej politik neočakávajú. Nová guvernérka Európskej centrálnej banky je ochotná v prípade potreby podporiť hospodárske politiky Únie. Vývoj sadzieb bude mať určujúci charakter pre výkonnosti dlhopisových investícií, pri ktorých ešte pravdepodobne uvidíme nárast výkonností. Ďalšie injekcie od centrálnych bánk môžu zvyšovať apetít po rizikových aktívach, avšak zásoby menovo-politických nástrojov sa míňajú a postupne budú silnieť hlasy za použitie fiškálnych stimulov. Pohyb akciových investícií bude závislý od vývoja korporátnych ziskov a ich schopnosti vymaniť sa spod stagnácie, najmä v ochladzujúcom sa priemyselnom sektore. Stredobodom pozornosti v geopolitike budú novembrové prezidentské voľby v USA. Eufória zo zloženia zbraní na poli obchodnej vojny môže vyprchať. Riziko príchodu recesie v stále prebiehajúcej a doteraz najdlhšej expanzii ostáva prítomné. Z taktického hľadiska treba byť opatrný a poobzerať sa po investíciách, ktoré majú tendenciu byť menej volatilné. V prípade sporenia v horizonte niekoľkých rokov sa netreba báť vkladať nové príspevky do rizikovejších aktív.

Stabilita

V prvej polovici roku 2019 sa štátne dlhopisy s vysokým ratingom tešili zvýšenému záujmu investorov. V prospech výkonnosti dlhopisových titulov hralo najmä rastúce napätie okolo obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Nárast geopolitického rizika spolu so spomaľujúcim rastom globálnej ekonomiky, nízkou infláciou a recesiou prítomnou vo výrobnom sektore, donútili centrálne banky podporiť ekonomiky uvoľnením menovej politiky. Trojité zníženie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou Fed s podporným balíkom opatrení Európskej centrálnej banky, pozostávajúcim zo zníženia depozitnej úrokovej sadzby a obnovenia nedávno ukončeného kvantitatívneho uvoľňovania, viedli k rapídnemu poklesu dlhopisových výnosov. Výnosy do splatnosti väčšiny štátnych dlhopisov krajín eurozóny sa dostali do záporného pásma, hoci aj na 20 a viacročných splatnostiach. Výnosová krivka amerických štátnych dlhopisov, po prvýkrát od finančnej krízy v roku 2007, nachvíľu ukázala svoj inverzný tvar. Skutočnosť, že takýto tvar bol v minulosti predzvesťou blížiacej sa recesie, zvýšila nervozitu na finančných trhoch. Aj z toho dôvodu sme pristúpili k zníženiu pozícií v korporátnych dlhopisoch, dlhopisoch strednej a východnej Európy, ako aj ostatných rozvíjajúcich sa trhov. Ukázalo sa, že rozhodnutie orientovať sa na bezpečné štátne dlhopisy s vysokým ratingom a dlhou splatnosťou bolo správne. Garantovaný dlhopisový fond STABILITA s nárastom o +4,93% dosiahol najlepšiu výkonnosť za posledných 5 rokov a druhý najlepší rok v histórii. Svojou výkonnosťou od vzniku fondu naďalej obsadzuje prvú priečku v kategórii garantovaných dlhopisových dôchodkových fondov.

Prosperita

Akciový fond Prosperita vstúpil do roku 2019 sebavedomím krokom. Prudký nárast výkonnosti fondu bol odrazom pozitívnych očakávaní trhu ohľadom obchodných rokovaní medzi USA a Čínou. V priebehu prvej polovice roka došlo k zneisteniu na finančných trhoch. Príčinou bol americký prezident Donald Trump, ktorý svojim rozhodnutím navýšiť clá na čínske výrobky, sfúkol nádeje na dosiahnutie obchodnej dohody. Svoj podiel na trhovej neistote mal aj vývoj v Británii. Symbolicky načasované májové odstúpenie Theresy Mayovej („End of May“) z pozície britskej premiérky zvýšilo pravdepodobnosť neriadenej formy odchodu z Únie a ani európske politické špičky si nevedeli predstaviť fungovanie vzťahov po tvrdom brexite. Nárast geopolitického rizika spolu so stále jasnejším spomaľovaním globálnej ekonomiky, ako aj varovné signály možnej recesie, viedli k úprave štruktúry portfólia fondu. Prevažná časť akciovej zložky bola zredukovaná a nahradená investíciami do menej rizikovejších aktív, a čiastočne aj do nástrojov kopírujúcich vývoj cien obľúbeného drahého kovu - zlata. Počas augusta, keď akciové trhy opäť zasiahli negatívne správy, zaznamenal fond Prosperita nadpriemernú výkonnosť. V závere roka akciové trhy opäť nabrali dych, čím sa valuácie dostali na enormne vysokú až kritickú úroveň. Vďaka aktívnemu manažmentu ukončila Prosperita rok 2019 s výkonnosťou +13,43%, čo predstavuje najlepšiu ročnú výkonnosť v histórii fondu.

Perspektíva

Akciové indexy po celom svete sa začiatkom roka 2019 tešili rastu, ktorý z veľkej časti vymazal straty predchádzajúceho trhového prepadu zo záveru roka 2018. Zníženie výhľadu globálneho ekonomického rastu však stúpanie akciových trhov mierne spomalilo. Chuť prepisovať historické maximá získali americké akciové trhy opäť až v októbri po tom, ako sa vrcholným predstaviteľom Washingtonu a Pekingu podarilo vyjednať podmienky prvej z troch fáz obchodnej dohody. Aj vďaka tomu bol americký región najvýkonnejším. Európske akciové trhy mierne zaostávali. Popri pozitívnom vývoji na poli obchodnej vojny čerpali dobrú náladu aj zo zníženia pravdepodobnosti tvrdého brexitu a vyhnutia sa technickej recesii v nemeckej ekonomike. Rozvíjajúce sa trhy boli brzdené ekonomickým kolapsom vo Venezuele. Ázijskému regiónu škodili rozsiahle protesty v Hongkongu. Na druhej strane akciové trhy veľmi pozitívne vnímali zvrat v prípade najvážnejších geopolitických rizík posledných dvoch rokov a pomoc od centrálnych bánk, ktoré uvoľnili svoje menové politiky a do trhu naliali ďalšiu likviditu na odvrátenie nepriaznivých scenárov. Indexový fond Perspektíva, zameraný na globálne akciové trhy, ukončil rok 2019 s výkonnosťou +21,21%, čo predstavuje najlepšiu ročnú výkonnosť od jeho vzniku.