Príspevok na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier) sa zvýši zo 4,25 % na 4,5 %

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (resp. II. pilier) sa od tohto roku opäť zvyšuje z pôvodných 4,25 % na 4,50 % z vymeriavacieho základu. Daná sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 %, pričom bude stúpať až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Sporiteľom v II. pilieri sa tak bude výška odvodov do I. piliera adekvátne znižovať tak, aby odvody do I. a II. piliera dosahovali v súčte 18 %.