Novinky

Prinášame Vám všetky dôležité informácie o systéme dôchodkového sporenia na Slovenku, druhom dôchodkovom pilieri a aktuality z DSS Poštovej banky.

Najnovšie články

Zmena Všeobecných obchodných podmienok od 03.12.2018

Predstavenstvo spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky dňa 19.11.2018 schválilo zmenu Všeobecných obchodných podmienok (VOP), ktoré nadobúdajú účinnosť  od 03.12.2018. Aktualizácia sa týkala zmeny pasívneho prístupu na osobnom dôchodkovom účte (ODÚ), na aktívny prístup spori...

Celý článok

Zmeny v dôchodku a II. pilieri v roku 2018

Ako každý rok, aj v roku 2018 nastali viaceré zmeny v dôchodkoch a II. pilieri. O zvyšovaní výšky príspevku na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier) z 4,25 % na 4,5 %, sme vás už informovali v predchádzajúcom článku. Okrem toho však so sebou rok 2018 prináša aj ďalšie zmeny. Opäť sa zvyšuje...

Celý článok

Ročný výpis z osobného dôchodkového účtu - detailný popis

Prinášame vám detailnejší popis Výpisu z osobného dôchodkového účtu, vďaka ktorému ľahšie porozumiete jednotlivým bodom. 

Celý článok

Príspevok na starobné dôchodkové poistenie (II. pilier) sa zvýši zo 4,25 % na 4,5 %

Sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (resp. II. pilier) sa od tohto roku opäť zvyšuje z pôvodných 4,25 % na 4,50 % z vymeriavacieho základu. Daná sadzba sa každoročne zvyšuje o 0,25 %, pričom bude stúpať až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % z vymeriavacieho základu. Sporiteľo...

Celý článok

Predĺženie dôchodkového veku od roku 2018

Hranica dôchodkového veku sa od roku 2018 opäť zvyšuje. O koľko sa predĺži dôchodkový vek? Prečítajte si na našom blogu.

Celý článok
Staršie články