Oznámenie o zmene dokumentov

Oznámenie o zmene dokumentov

Vážení klienti,
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. oznamuje, že s účinnnosťou odo dňa 14.01.2013 sa mení informačný prospekt a štatút dôchodkových fondov:

Štatút:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA, akciový negarantovaný dôchodkový fond

Informačný prospekt:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA, akciový negarantovaný dôchodkový fond