Oznámenie o názve dôchodkových fondov

Oznámenie o názve dôchodkových fondov

Vážení klienti,
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. oznamuje, že s účinnnosťou odo dňa 01.01.2013 sa menia názvy dôchodkových fondov

z:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA, dlhopisový dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT, zmiešaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA, akciový dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA, indexový dôchodkový fond

na:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA, akciový negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA, indexový negarantovaný dôchodkový fond