Oznámenie o zmene Všeobecných obchodných podmienok ČSOB d.s.s., a.s.