Oznámenie o zmene dokumentov

Oznámenie o zmene dokumentov

Vážení klienti,
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. oznamuje, že dňa 20.7.2011 zverejnila zmenené štatúty dôchodkových fondov:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA rastový dôchodkový fond
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT vyvážený dôchodkový fond
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA konzervatívny dôchodkový fond

ktoré nadobudnú účinnosť dňa 3.8.2011. Nové dokumenty sú zverejnené v sekcii Dôchodkové fondy.