Oznámenie o zmene dokumentov

Oznámenie o zmene dokumentov

Vážení klienti,
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. oznamuje, že s účinnnosťou odo dňa 31.12.2012 sa mení informačný prospekt a štatút dôchodkového fondu:

Štatút:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA, dlhopisový dôchodkový fond

Informačný prospekt:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA, dlhopisový dôchodkový fond