Oznámenie o zverejnení dokumentov

Oznámenie o zverejnení dokumentov

Vážení klienti,
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. oznamuje, že dňa 14.06.2013 zverejnila nové štatúty dôchodkových fondov, ktoré nadobudnú účinnosť 01.07.2013.

Štatút:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA, akciový negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA, indexový negarantovaný dôchodkový fond