Oznámenie o zmene dokumentov

Oznámenie o zmene dokumentov

Vážení klienti,
ČSOB d.s.s., a.s. oznamuje, že dňa 10.8.2009 zverejnila zmenené štatúty a informačné prospetky dôchodkových fondov:
ČSOB d.s.s., a.s., ČSOB PROSPERITA, rastový dôchodkový fond
ČSOB d.s.s., a.s., ČSOB BENEFIT, vyvážený dôchodkový fond
ČSOB d.s.s., a.s., ČSOB STABILITA, konzervatívny dôchodkový fond,
ktoré nadobudnú účinnosť dňa 25.8.2009. Nové dokumenty sú zverejnené v sekcii Dôchodkové fondy.