Oznámenie o zverejnení dokumentov

Oznámenie o zverejnení dokumentov

Vážení klienti,
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. oznamuje, že dňa 10.01.2013 zverejnila nové štatúty a informačné prospekty dôchodkových fondov, ktoré nadobudnú účinnosť 25.01.2013

Štatút:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA, akciový negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA, indexový negarantovaný dôchodkový fond

Informačný prospekt:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT, zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA, akciový negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PERSPEKTÍVA, indexový negarantovaný dôchodkový fond