Oznámenie

Oznámenie

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že ústredie spoločnosti dočasne sídli na adrese:

Dôchodková správcovská spoločnosť, d.s.s., a.s.
Karloveská 34,
841 04 Bratislava

Telefónne čísla a ostatné kontaktné údaje zostávajú nezmenené. Ďalšie informácie môžete získať na tel. číslach 02 /5960 8402, 02/5960 8403.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a veríme, že naša spolupráca bude i naďalej úspešne pokračovať.