Oznámenie o zmene dokumentov

Oznámenie o zmene dokumentov

Vážení klienti,
ČSOB d.s.s., a.s. oznamuje, že dňa 5.2.2009 zverejnila zmenené štatúty a informačné prospekty dôchodkových fondov:
ČSOB d.s.s., a.s., ČSOB PROSPERITA, rastový dôchodkový fond
ČSOB d.s.s., a.s., ČSOB BENEFIT, vyvážený dôchodkový fond
ČSOB d.s.s., a.s., ČSOB STABILITA, konzervatívny dôchodkový fond,
ktoré nadobudnú účinnosť dňa 20.02.2009. Nové dokumenty sú zverejnené v sekcii dôchodkové fondy.