Oznámenie o zmene dokumentov

Oznámenie o zmene dokumentov

Vážení klienti,
Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s. oznamuje, že s účinnnosťou odo dňa 17.5.2012 sa menia informačné prospekty a štatúty dôchodkových fondov:

Štatúty:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA, dlhopisový dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT, zmiešaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA, akciový dôchodkový fond.

Informačné prospekty:

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., STABILITA, dlhopisový dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., BENEFIT, zmiešaný dôchodkový fond

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., PROSPERITA, akciový dôchodkový fond.